Welcome in Aloe Vera Shop +49 176 70 60 96 53 info@lraloevera.eu
Select Page

FAQs

Hva Er Colostrum?
Hyppig stilte spørsmål om Colostrum Produkter

Hva er colostrum?

Colostrum, også kalt råmelk, har vært i bruk i uminelige tider. Colostrum er spesielt verdifullt og livsnødvendig for nyfødte kalver. I dag bekrefter tallrike undersøkelser det bønder alltid har visst: Colostrum har også stor verdi for mennesker, da kuas og menneskets immunforsvar ligner hverandre. Colostrum er en unik startpakke fra naturen uten noen form for kjemiske tilsetninger.

Hvilket dyr kommer colostrum fra?

LR Colostrum kommer kun fra kyr i Tyskland, Østerrike og Sveits. Vi får vår colostrum fra melkeproduserende kvalitetsgårder.

Hva skjer med kalvene?

Kua produserer mer colostrum enn kalven trenger. Kun overskuddet brukes til fremstilling av colostrumprodukter.

Hvorfor er colostrum særlig verdifullt?

Kua har en såkalt morkakebarriere, dvs. immunstoffer (antistoffer), som er livsnødvendige for den nyfødte kalven. Disse stoffene må kalven få tilført rett etter kalving i form av den første råmelken. Uten dette overlever ikke kalven.

Produksjon

LR bruker kun colostrum fra de 12 første timene etter at kalving. I disse timene er kvaliteten på sitt høyeste, med størst konsentrasjon av immunglobuliner, vekstfaktorer og immunregulatorer. Colostrumen fryses så ned umiddelbart. I videreforedlingen blir fett og kasein fjernet. Innholdsstoffene som er viktig for oss, dvs. immoglobulin, vekstfaktorer og immunmodulatorer er svært ømfintlige overfor varme. LR benytter derfor en kald produksjonsmetode, som bevarer de verdifulle og sensible innholdsstoffene.

I kapselproduksjonen blir colostrumen frysetørket. Også her bevares innholdsstoffene på en optimal måte.

Hva er immunglobuliner?

Immunglobuliner er komplekse proteiner. De er «intelligente» molekyler. De fungerer som vakter som overvåker hele organismen for å hindre inntrenging av fremmede og farlige stoffer og substanser. De kan gjenkjenne farlige inntrengere som f.eks. virus, bakterier og antigener. Når de har oppdaget en inntrenger, gir de denne informasjonen til andre celler (makrofager, T-celler, B-celler), som deretter uskadeliggjør inntrengerne. En rask gjenkjennelse er altså en forutsetning for at kroppen skal kunne reagere riktig og beskytte seg selv. Immunglobuliner er immunsystemets minne. De lagrer all fiendtlig kontakt gjennom hele livet. De sirkulerer i blod- og lymfesystemet og sitter i slimhinner og i bindevev.

Hva er vekstfaktorer?

Vekstfaktorer er kommunikasjonsstoffer som dannes av cellene, for å videreformidle informasjon til andre celler. Vekstfaktorer stimulerer celler til vekst og differensiering. De spiller primært en viktig rolle i utvikling og modning av organismen, så vel som ved regenering etter for eksempel fysiske anstrengelser. Spesielt i vev som er utsatt for ekstra påkjenninger styrer vekstfaktorene den nødvendige og kontinuerlige fornyelsesprosessen. Dette gjelder blant annet:

• Slimhinnene i luftveiene
• Tarmoverflatene
• Huden

Hva er immunregulatorer?

Immunregulatorene styrer hele kroppens immunforsvar. Det er svært effektive molekyler, dvs. at de virker selv i små mengder eller konsentrasjoner. Immunforsvaret er et meget kompleks og mangfoldig system. For å lykkes med å beskytte mot f.eks. virusinfeksjoner, må kroppen reagere meget raskt, fordi virus og bakterier fordobler seg i løpet av få minutter. Denne immunreaksjonen må imidlertid også avsluttes i tide, ellers kan et overaktivt immunforsvar føre til allergier. Da reagerer kroppen også på harmløse stoffer som for eksempel gresspollen med en overdreven immunreaksjon (fra rennende nese og hosting til astma). Hvis immunsystemet ikke reguleres korrekt, kan det også angripe celler og vev i kroppen. Slik oppstår autoimmune sykdommer.

Hvorfor varierer fargen og klarheten på flytende colostrum?

Det er viktig å vite at dette ikke er tegn på dårligere kvalitet eller mangel på immunglobuliner. Colostrum er et naturprodukt, og da er det normalt med individuelle variasjoner.

Tips:
– oppbevar på et mørkt og kjølig sted
– oppbevar i kjøleskap etter åpning
– rist før bruk hvis væsken er uklar

Hvordan inntas flytende colostrum?

Det anbefales at man i begynnelsen inntar 1 til 2 spiseskjeer med Colostrum Direkt daglig. Gjerne med fruktjuice, men ikke bland med Aloe Vera Gel. Det bør heller ikke blandes med varme drikker.

Hvordan utmerker disse produktene seg?

LR Colostrum kommer kun fra kyr i Tyskland, Østerrike og Sveits, og dette betyr en høy kvalitetsstandard på produksjonen og kortere transportstrekninger. Vi bruker kun overskuddsmelk fra de første 12 timene, da er innholdet av immunglobuliner særlig høyt. For at colostrumen vår skal ha optimale verdier med hensyn til innholdsstoffer, og være egnet for mennesker, bruker vi en skånsom kaldproduksjonsmetode. Våre colostrum-produkter er de eneste på markedet med SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal. Dette er kanskje det strengeste kvalitetsstempelet som finnes i dag.

Det bekrefter at produktene har det aller høyeste kvalitetsnivået gjennom uavhengige, skjulte og regelmessige kontroller. Mer enn gjennomsnittlig ressursbruk på kvalitet og sikkerhet, garanterer et produkt av meget høy kvalitet.

Hva er anbefalingene med hensyn til inntak?

Vi anbefaler 1-2 spiseskjeer med flytende Colostrum Direkt eller 2 kapsler Colostrum Basis. For regelmessig bruk anbefaler vi 2 kapsler daglig, som utgjør et månedlig forbruk på 1 boks. I starten er det fornuftig å innta 2 spiseskjeer flytende colostrum i en begrenset periode, noe som tilsvarer et månedlig forbruk på ca. 2 flasker.

Hvis du har flere spørsmål, svarer vi gjerne på disse:
Tlf. +49 176 70 60 96 53 eller på e-post: info@lraloevera.eu

022032051 041

Translate »
Have no product in the cart!