Welcome in Aloe Vera Shop +49 176 70 60 96 53 info@lraloevera.eu
Select Page

FAQs

Algemene vragen
Aloë Vera Drinking Gel van LR

Wanneer dient men de Aloë Vera Drinking Gel dagelijks te nemen?

De Aloë Vera Drinking Gel kan best indien mogelijk voor de maaltijd ingenomen worden.

Hoe lang kan men de Aloë Vera Drinking Gel van LR na het verlopen van de minimum houdbaarheidsdatum nog gebruiken?

De minimum houdbaarheidsdatum is de dag tot wanneer LR de garantie geeft dat de Aloë Vera Drinking Gel de beloofde kwaliteit heeft. Ook na de minimum houdbaarheidsdatum kan het product meestal nog enige tijd gebruikt worden. Na het verlopen van de minimum houdbaarheidsdatum ligt de verantwoording van het verder verbruiken bij de consument en de producent geeft geen garantie meer voor de factoren die betrekking hebben op de minimum houdbaarheidsdatum.

Bestaat tijdens de koude periode van het jaar het gevaar, de Aloë Vera Drinking Gel bevriest en dat daardoor de kwaliteit vermindert?

Het bevriezen heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het product en op de gevoelige inhoudstoffen. Bovendien moet men bij de consistentie van de gel met afbreuken rekening houden. De Aloë Vera Drinking Gel honey met een aandeel van 9% honing is door het daaruit resulterende suikeraandeel in zijn vriespunt veranderd. Daardoor is het koudebestendiger als zuiver water. Pas bij duidelijke mintemperaturen bevriest de Aloë Vera Drinking Gel honey en kan bij sterke vrieskou in sommige gevallen openbarsten.

Kan men de Aloë Vera Drinking Gel van LR een leven lang drinken?

Ja, het is mogelijk de Aloë Vera Drinking Gel van LR een leven lang te drinken. Bij de inname is er voor de consument met een normale gezondheidstoestand geen beperking.

Kan ik thuis een Aloë Vera plant afsnijden en de gel zo drinken?

Het consumeren van de zuivere bladgel van de Aloë Vera plant in onverwerkte vorm is niet aan te raden. Men moet de randen van de bladeren zuiveren en van de binnenin liggende gel scheiden. Onder de randen bevindt zich een laag aloïne, die voor het consumeren zeer zuiver verwijderd moet worden. Dit dient vakkundig te gebeuren.

Verschillende Aloë Vera Drinking Gels van LR worden daarom regelmatig aan een zorgvuldige aloïnecontrole onderworpen. Langs de andere kant heeft de Aloë Vera in haar zuivere vorm een bittere smaak. Maar niet enkel daarom werd de gel volgens een voorbeeld van een oud Azteeks recept met honing gemengd. In ieder geval is het eenvoudiger dat de Aloë Vera Drinking Gel Honey van LR te gebruiken.

Welke uitwerking heeft aloïne?

Aloïne is een sterk afdrijvende inhoudstof dat bij de inname van hoge concentraties tot diarree kan leiden.

Waarom gebruikt LR voor de productie van de Aloë Vera producten uitsluitende de Aloë Vera Barbadensis Miller? Waarin verschilt deze met andere soorten?

Van de meer dan 200 Aloë Vera soorten is de Barbadensis Miller de enige soort die als levensmiddel gebruikt kan worden. LR gebruikt daarom uitsluitend de Aloë Vera Barbadensis Miller voor de productie van de Aloë Vera producten.

De vaak genoemde Aloë Arborescens bevat veel aloïne en is daarom niet geschikt voor inname. Aloïne heeft een zeer afdrijvende werking. Bovendien is de gel van deze planten donkerbruin, zeer kleverig en daarom niet geschikt voor een drinking gel die aan de kwaliteitsnormen van LR voldoet.

Wat zijn in-proces-controles en welke rol spelen ze bij de productie van de Aloë Vera Drinking Gels van LR?

Bij in-process-controles gaat het om een belangrijk, het gehele productieproces stap voor stap in het oog te houden. Tijdens de productie van vb. onze Aloë Vera Drinking Gel Honey worden na iedere productiestap stalen genomen. Het gebeurt na het stapsgewijs toevoegen van de ingrediënten in het productieproces, te beginnen bij de honing tot de vitamine C. Dit garandeert een zo hoog mogelijke kwaliteit van de LR Aloë Vera Drinking Gels.

Welke meetmethoden kan het labo van de LR kwaliteitscontrole in Ahlen uitvoeren om de hoge kwaliteit van de gels te bekomen? In hoeverre verschilt het van andere laboratoria?

Als Europa’s grootste importeur van Aloë Vera heeft LR zich gespecialiseerd in deze plant, zodat bijna alle onderzoeken in het labo van de LR kwaliteitscontrole in Ahlen kunnen plaatsvinden. Enkel de NMR spectroscopie en de aloïne-analyse worden in een speciaal labo gehouden. Ondanks wordt er haast in geen enkel ander labo in Duitsland de Aloë Vera zo vaak onderzocht als bij LR. Met de jarenlange ervaring en een zo grote voorraad aan stalen, heeft LR hiermee één van de leidende laboratoria op het gebied van de analyse van Aloë Vera wereldwijd.

Worden de Aloë Veraplanten die men voor de Aloë Vera Drinking Gel gebruikt, onder bio-omstandigheden geteeld?

De teelt van de Aloë Vera planten in Mexico is niet gecertificeerd met een biozegel. De teelt van de planten vervult toch de typische voorwaarden voor een biozegel. De Aloëplant heeft het speciale klimaat van de Mexicaanse hoogvlakte nodig en wordt enkel met mulchschors bemest, die overblijft bij de productie van de gel. Er worden geen andere bemestingsstoffen of pesticiden gebruikt. Dit wordt door de analyse van het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH regelmatig gecontroleerd.

Wat is het IASC (International Aloë Vera Council)?

Het IASC is een wetenschappelijk verbond, dat de verspreiding en het gebruik van de kennis over de positieve eigenschappen van de Aloë Veraplant optekent. Met de zetel in Maryland (VS) biedt het IASC de mogelijkheid, Aloë Veraproducten volgens strenge maatregelen te certificeren, om hun kwaliteit speciaal naar voor te brengen.

Welke wetenschappelijke studies doet het IASC met betrekking tot de Aloë Veraplant?

Het IASC werkt wereldwijd met vele universiteiten samen en heeft talrijke studies over de Aloë Vera gemaakt en uitgegeven, vb. dat Aloë Vera de biobeschikbaarheid 10 jaar geleden stond het onderzoek nog in zijn kinderschoenen. Men wees de Aloë Vera vele goede eigenschappen toe, maar men kon ze niet verklaren. Omvangrijke analyses identificeerden haar inhoudstoffen. Zo is de Aloë een van de best onderzochte planten.

Controleert het IASC ook de productie van de Aloë Vera Drinking Gels in Duitsland?

Met regelmatige intervallen controleert het IASC de productie van de Aloë Vera Drinking Gels in Duitsland. Voor deze audit kom een controleur uit Amerika naar Duitsland. Deze tests zijn steeds omvangrijk en oriënteren zich aan de standaards van de farmaceutische branche. De eisen zijn extreem hoog. LR neemt deze uitdaging aan. De hieruit resulterende hoge financiële inspanningen, nemen we erbij om de kwaliteit van onze Aloë Vera Drinking Gels continu zeker te stellen en te documenteren.

Wat is het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH?

Het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH behoort sinds 2003 tot het Société Générale de Surveillance (SGS), die in de 19de eeuw in Frankrijk gesticht is om graaninspecties uit te voeren. Vandaag ligt het zwaartepunt van de onderneming in de dienstverlening bij laboanalyse ter certificering van levensmiddelen.

Is de Drinking Gel van LR de enige Aloë Vera drank op markt met de SGS INSITUT FRESENIUS quality seal?

Momenteel hebben enkel de Aloë Vera Drinking Gels van LR de strenge quality seal van het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH.

Waarin onderscheidt zich de SGS INSTITUT FRESENIUS quality seal zich met andere controlezegels?

Op het gebied van levensmiddelen zijn er vele verschillende controlezegels en labodienstverleners. Het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH is ook naast andere aanbieders, zoals vb. Öketest of Stichting Warentest, een van de bekendste controlezegels op de markt. Deze bekendheid kreeg het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH doordat het al meer dan 35 jaar garant staat voor de hoogste kwaliteit – een langdurig concept, dat groeit.

Een ander punt is de regelmatigheid van de controles. Het zegel oriënteert zich niet aan stipte controles, maar garandeert de permanente hoge kwaliteitstandaards. Om het zegel te verkrijgen, vinden talrijke vooronderzoeken plaats van het betreffende product. Daarbij wordt alles gecontroleerd: de grondstoffen, ieder stap van de verwerking tot het vullen. Geheime testinkopen door het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH moeten ook de kwaliteit van het eindproduct garanderen. Een dergelijk strenge en gedetailleerde controle kan men als ‘vrijwillige dwangbuis’ zien.

Waaraan ziet men dat SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH een onafhankelijke onderneming is? Wie controleert het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH?

De onafhankelijkheid van het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH van zijn opdrachtgevers is een zeer belangrijk bestanddeel voor de geloofwaardigheid van de INSTITUT FRESENIUS quality seals. Daarom bestaat het werk van het instituut uit twee belangrijke basiswaarden: neutraliteit en integriteit. Als commerciële onderneming biedt het op de markt de dienstverlening aan om producten te certificeren, maar het is onafhankelijk in zijn oordeel. Enkel het onderzoeksresultaat van het huiseigen labo van het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH wordt in acht genomen voor het oordeel.

De integriteit van het zegel hangt ook sterk af van een onafhankelijk kwaliteitsdenken. Daarom ondergaan alle stadia, van het labo tot de administratie, speciaal ontwikkelde kwaliteitsmanagementsystemen ter controle van de interne processen. Bovendien moet iedere medewerker in een bijkomend arbeidcontract, het zogeheten Code Contract, zijn onafhankelijkheid schriftelijk vastleggen.

Er vinden ook externe controles plaats, enerzijds van de zogeheten accrediterings- en certificeringondernemingen, anderzijds van de overheid. Dat wil zeggen, het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH moet aan verschillende interne en externe eisen voldoen. Van de waardevolle samenwerking tussen LR en het onafhankelijk SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH profiteert dus op de eerste plaats de consument.

Kan de SGS INSTITUT FRESENIUS quality seal opnieuw afgenomen worden?

De SGS INSTITUT FRESENIUS quality seal kan definitief weggenomen worden indien de overeengekomen kwaliteitsstandaards niet aangehouden blijven – vb. wanneer in het kader van de labonderzoeken de microbiologische eigenschap in duidelijke mate van de standaardwaarde afwijkt of wanneer er risicoparameters aangetoond worden, zoals vb. zware metalen of pesticiden.

Bestaat het gevaar dat een product de gezondheid in gevaar brengt, staan de ondernemingsinteresses op de achtergrond. Dit is tot nu toe nog niet voorgekomen, dankzij de omvangrijke controles van de grondstoffen, de verwerking en de afgewerkte producten, die nodig zijn, om het zegel in de eerste plaats te krijgen.

Wordt het gebied van de Aloë Vera in Mexico regelmatig door het SGS INSITUT FRESENIUS GmbH geïnspecteerd?

Het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH inspecteert regelmatig de teeltgebieden van de Aloë Veraplanten in Mexico die door LR voor de Drinking Gel gebruikt worden. Deze inspecties duren in regel 2 dagen en omvatten verschillende stappen van de teelt tot de uitlevering van de waardevolle Aloë Vera gel. Alle plantages worden geïnspecteerd. Ter plaatse wordt vb. gecontroleerd of er pesticiden gebruikt worden. Ook de levering van de geoogste Aloë Verabladeren voor de verdere verwerking in de productie, evenals de verschillende verdere verwerkings- en productiestappen worden aan de hand van vaste controleplannen volledig gecontroleerd.

Bijkomend wordt de volledige documentatie en de alle noodzakelijke stukken gecontroleerd, voordat de waren ter verscheping naar Duitsland vrijgegeven worden. Ondanks het omvangrijke en strenge inspectieprogramma valt het oordeel tot nu toe positief uit.

Controleert het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH ook de werkvoorwaarden in Mexico?

In het kader van de inspecties van het SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH worden ook de werkvoorwaarden ter plaatse gecontroleerd – met het resultaat dat er bij de teelt, de oogst en de verdere verwerking goede en ethisch geschikte werkcondities heersen. In verband met de controle, kan eveneens bevestigd worden, dat er bij geen enkel werkonderdeel kinderen werken.

Kinderarbeid is voor LR absoluut niet tolereerbaar. Indien het toch gebeurd, is het voor LR een reden om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen.

Voor bijkomende vragen
Tel. +49 176 70 60 96 53 – Email: info@lraloevera.eu

022032051 041

Translate »
Have no product in the cart!