Welcome in Aloe Vera Shop +49 176 70 60 96 53 info@lraloevera.eu
Select Page

FAQs

Hyppig stilte spørsmål om Aloe Vera Drinking Gel fra LR

Når bør Aloe Vera Drinking Gel inntas hver dag?

Aloe Vera Drinking Gel fra LR bør helst inntas før måltidene.

Hvor lenge etter at best før-datoen er passert, kan man fremdeles innta Aloe Vera Drinking Gel fra LR?

Best før-datoen er datoen som LR garanterer at den lovede kvaliteten på Aloe Vera Drinking Gelproduktet varer til. Produktet kan vanligvis fremdeles inntas en stund etter best før-datoen. Etter best før-datoen gjøres dette imidlertid på forbrukerens eget ansvar, og produsenten påtar seg intet garantiansvar for faktorer som er berørt av best før-datoen.

Er det fare for at Aloe Vera Drinking Gel fryser til is om vinteren, og at dette går ut over kvaliteten?

Det har ingen negativ effekt på produktet eller de sensitive innholdsstoffene hvis produktet fryser. Men du må ta konsistensen på gelen med i beregningen. Aloe Vera Drinking Gel Honey med en honningandel på 9 % honning har på grunn av sukkerinnholdet et lavere frysepunkt. Den tåler kulde bedre enn rent vann. Aloe Vera Drinking Gel Honey fryser ikke før et stykke under frysepunktet.

Kan man drikke Aloe Vera Drinking Gel fra LR gjennom hele livet?

Ja, det er mulig å drikke Aloe Vera Drinking Gel fra LR gjennom hele livet. Det er ingen begrensninger for inntak for forbrukere med normal helsetilstand.

Kan jeg skjære opp en Aloe Vera-plante hjemme, og drikke gelen fra denne?

Det frarådes at man inntar den rene bladgelen fra Aloe Vera-planten i ubearbeidet form. Man må skille det ytterste laget på bladene fra gelen på innsiden. På innsiden av det ytterste laget er det lag med aloin, som må fjernes uten rester før gelen kan inntas. Dette bør gjøres under fagkyndig veiledning. Alle Aloe Vera Drinking Gel-produkter fra LR kontrolleres derfor omhyggelig og regelmessig for aloinhold.

Dessuten har Aloe Vera i sin rene form en bitter smak. Dette er en av grunnene at gelen blandes med honning etter en gammel aztekisk oppskrift. Uansett er det letter å innta Aloe Vera Drinking Gel Honey fra LR.

Hvilke virkninger har aloin?

Aloin er et kraftig avførende innholdsstoff, som kan gi diaré ved inntak i høye konsentrasjoner.

Hvorfor bruker LR utelukkende Aloe Vera Barbadensis Miller i sin produksjon av Aloe Vera-produkter? Hvordan skiller denne seg fra de andre sortene?

Av de mer enn 200 Aloe Vera-sortene er det bare Barbadensis Miller som kan brukes som næringsmiddel. LR bruker derfor utelukkende Aloe Vera Barbadensis Miller i produksjonen av Aloe Vera-produkter. Den ofte nevnte Aloe arborescens har et meget høyt innhold av aloin er derfor uegnet som menneskeføde. Aloin har en kraftig avførende virkning. Dessuten er gelen fra disse plantene mørkebrun, svært klebrig og egner seg derfor ikke til en Drinking Gel som skal leve opp til LRs kvalitetskrav.

Hva er prosesskontroller, og hvilken rolle spiller de i produksjonen av Aloe Vera Drinking Gels fra LR?

Prosesskontroller er viktige og svært omfattende prosedyrer for å overvåke hele produksjonsprosessen trinn for trinn. Under produksjonen av f.eks. vår Aloe Vera Drinking Gel Honey tas det prøver etter hvert enkelt produksjonstrinn. Dette gjøres etter den trinnvise tilsetningen av de enkelte innholdsstoffene i produksjonsprosessen, fra honning som den første tilsetningen til vitamin C som den siste. Dette gjøres for å sikre en optimal kvalitet på LR Aloe Vera Drinking Gel-produktene.

Kan laboratoriet til LRs kvalitetskontroll i Ahlen utføre alle målemetodene som er nødvendig for å opprettholde den høye kvaliteten på gelen? I hvilken grad atskiller det seg fra andre laboratorier?

Som Europas største importør av Aloe Vera har LR spesialisert seg på analysen av denne planten, så nesten alle undersøkelser gjøres på laboratoriet til LRs kvalitetskontroll i Ahlen. Kun NMRspektroskopien og aloinanalysen utføres i et spesiallaboratorium. Uansett er det knapt noen andre laboratorier i Tyskland som undersøker Aloe Vera oftere enn LR. Med sin årelange erfaring og en så stor mengde prøver har LRs laboratorium et av verdens ledende på analysering av Aloe Vera.

Dyrkes Aloe Vera-plantene som LR bruker til sin Aloe Vera Drinking Gel økologisk?

Dyrkingen av Aloe Vera-plantene i Mexico er ikke offisielt sertifisert ned et økologimerke. Dyrkingen av plantene oppfyller imidlertid de typiske betingelsen for vanlig økologimerking. Aloe-planten trenger det spesielle klimaet i det meksikanske høylandet og gjødsles utelukkende med bladrestprodukter fra utvinningen av gelen. Det brukes ingen andre gjødselstoffer eller pesticider. Dette kontrolleres regelmessig i SGS INSTITUT FRESENIUS GmbHs analyse.

Hva er IASC (International Aloe Vera Science Council)?

IASC er et vitenskapelig interesseforbund, som er viet utbredelsen og bruken av kunnskap om Aloe Vera-plantens positive egenskaper. IASC har hovedkontor i Maryland (USA), og tilbyr muligheten for å sertifisere Aloe Vera-produkter etter strenge spesifikasjoner, for å kunne signalisere produktets høye kvalitet.

Hvilke vitenskapelige studier utfører IASC om Aloe Vera-planten?

IASC samarbeider med mange universiteter over hele verden, og har tatt initiativet til, og publisert, tallrike studier om Aloe Vera, som f.eks. har vist at øker kroppens evne til å oppta vitamin E. Så sent som for 10 år siden, var forskningsgrunnlaget svært tynt. Man tilla planten mange gode egenskaper, men kunne ikke forklare disse. Omfattende analyser identifiserte de enkelte innholdsstoffene. Og i dag er Aloe en av de plantene vi har mest vitenskapelig kunnskap om.

Kontrollerer IASC (International Aloe Vera Science Council) også produksjonen av Aloe Vera Drinking Gel-produkter i Tyskland?

IASC kontrollerer produksjonen av Aloe Vera Drinking Gel-produkter i Tyskland med jevne mellomrom. For denne inspeksjonen kommer det en inspektør fra USA til Tyskland. Disse kontrollene er alltid omfattende og retter seg etter standardene i den farmasøytiske bransjen. Kravene er ekstremt høye. LR lever opp til disse utfordringene. De økte økonomiske utgiftene dette medfører tar vi gjerne på oss, for løpende å sikre og dokumentere kvaliteten på våre Aloe Vera Drinking Gel-produkter.

Hvis du har flere spørsmål, svarer vi gjerne på disse:
Tlf. +49 176 70 60 96 53 eller på e-post: info@lraloevera.eu

022032051 041

Translate »
Have no product in the cart!